ក្រុមហ៊ុនផលិត និងផ្គត់ផ្គង់បំពង់នាំមុខគេក្នុងប្រទេសចិន |

បំពង់ដែក SSAW

  • ASTM A252 GR.3 SSAW Steel Piles បំពង់

    ASTM A252 GR.3 SSAW Steel Piles បំពង់

    បំពង់ដែលត្រូវបានបញ្ជាឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជាក់នេះគឺសម្រាប់គំនរបំពង់ដែលស៊ីឡាំងដែកដើរតួជាសមាជិកផ្ទុកបន្ទុកអចិន្ត្រៃយ៍ ឬជាសំបកដើម្បីបង្កើតជាគំនរបេតុងដែលចាក់នៅនឹងកន្លែង។