ក្រុមហ៊ុនផលិត និងផ្គត់ផ្គង់បំពង់នាំមុខគេក្នុងប្រទេសចិន |

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ & Flanges

  • Flanges និងឧបករណ៍បំពង់

    Flanges និងឧបករណ៍បំពង់

    FLANGES: Weld Neck Flange, Slip-on Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Blind Flange, Spectacles Blind, Orifice Flange, Reduction Flange, Long Weld Neck Flange ។

    ប្រដាប់បំពង់៖ កែងដៃ, តេស, គូស្វាម៉ីភរិយា, Weldolet/Sockolet/Threadolet, Caps, Union, Bushing, Cross, Plug, Swage Nipple, Hexagon Nipple ជាដើម។